Zpět

Blokování čerpadla domácí vodárny

Vágner Vlastimil

Před lety jsem byl kamarádem požádán o navržení a vyrobení blokování staršího typu dárlingu (čerpadla) s tlakovým spínačem používaného od jara do podzimu na zahradě, aby v době nepřítomnosti (zaměstnání, nákup apod.), pokud dojde k úniku vody ze sacího potrubí k čerpadlu, bylo toto automaticky vypnuto. Hlídání pomocí snímače hladiny se nedalo použít vzhledem k malému průměru a hloubce studny, z toho důvodu jsem navrhl časové blokování chodu čerpadla, který je v tomto případě nastaven na pět minut.

Popis přípravku

Schéma zapojení je na obrázku č.1. Přípravek je umístěn v elektroinstalační plastové krabici opatřené průchodkami pro kabely. Je zde namontovaný časový spínač, pomocné relé, stykač, třípolohový dvojitý přepínač, jehož polohy jsou označeny "Časový spínač", "Vypnuto" a "Tlakový spínač", dále signalizace sepnutí tlakového spínače zelenou LED diodou, ta je na víku krabice označena nápisem "Tlakový spínač sepnut", dále signalizace červenou LED diodou, která je označena nápisem "Porucha". Použitý časový spínač je elektronický s reléovým výstupem. Stykač vyhoví jakýkoliv, cívka musí být na napětí 240V~, pracovní kontakty stykače musí být dimenzovány na proud 25A/500V~. Pomocné relé musí mít jeden pár přepínacích kontaktů na napětí 240V~ a proud 10A a cívku na napětí 240V~. Kontakty vypínače a přepínače včetně propojovacích svorkovnic musí být dimenzovány na napětí 240V a 500V~, signalizační LED diody jsou na napětí 240V~. Propojovací ovládací vodiče jsou průřezu 1.5 mm2, silové vodiče propojující svorkovnice se stykačem jsou o průřezu 4 mm2.

Funkce přípravku

Při poklesu hladiny odběrem a tím i tlaku v zásobní nádrži dárlingu sepne tlakový spínač. To je signalizováno signálkou TLAKOVÝ SPÍNAČ SEPNUT. Nyní záleží na zvolené volbě na přepínači PŘ.1: časový spínač, tj. vypnutí po nastavené době, nebo tlakový spínač. Pokud je přepínačem zvolena volba "tlakový spínač", vypnutí čerpadla ovládá pouze tlakový spínač. Při úniku vody z přívodního potrubí k čerpadlu nedojde k nasátí vody do čerpadla a následnému naplnění a natlakování nádrže a tlakový spínač nevypne, čerpadlo běží, dokud ho sami nevypneme. Pokud je zvolena volba "časový spínač" a ze stejného důvodu jako v předchozím případě nedojde k vypnutí čerpadla tlakovým spínačem, je čerpadlo vypnuto automaticky po nastavené době časovým spínačem. Tento stav je signalizován svitem červené signálky PORUCHA společně se signálkou TLAKOVÝ SPÍNAČ SEPNUT. Nové spuštění čerpadla je možné pouze po přepnutí přepínače do polohy "vypnuto" a opětovné volbě "tlakový spínač" nebo "časový spínač". Tento signalizovaný stav může znamenat nízkou hladinu ve studni, poruchu sacího potrubí, ucpaný sací košík, netěsnost zpětné klapky apod.

Seznam součástek

Schéma zapojení

Obr. 1 - schéma zapojení

Bližší informace:

Tel.: +420 607 405 007

Zpět

Reklamy: