Zpět

Ovládání zásuvky tlačítky

Vágner Vlastimil

Přípravek umožňuje ovládat síťovou zásuvku a tím spotřebiče v ní zapojené, podobně jako prodlužovací kabel s vypínačem. Funguje na principu relé a vypíná jak fázový, tak pracovní nulový vodič. Relátka jsou spolu s ovládanou zásuvkou umístěna v elektroinstalační krabici, ovládací tlačítka mohou být vyvedena kabelem do samostatné krabice. Přívodní kabel o délce 2 m je typu flexo 3×2,5 mm2 a je zakončen zástrčkou, která se připojuje do zásuvky el. rozvodu. Pracovní kontakty relátek jsou s výstupní zásuvkou spojeny rovněž vodiči o průřezu 2,5 mm2. Kabel k tlačítkům je flexo 3×1,5 mm2, délka je individuální. Použité elektroinstalační krabičky by měly mít možnost fixace kabelů proti vytržení. Rozměry krabic volíme dle použitých relátek a ovládacích tlačítek. Zelenožlutý ochranný vodič PE bez přerušení propojuje ochrannou zdířku vstupní zástrčky s ochranným kolíkem výstupní zásuvky.

Popis přípravku

Schéma zapojení je na obrázku č. 1 a 2. Na spínání fázového a nulového pracovního vodiče je použito dvou relé. Pracovní kontakt relé Re1B spíná fázový vodič, pracovní kontakt relé Re2A nulový pracovní vodič. Cívky relátek jsou ovládány tlačítky TL1 a TL2, přídržné napětí pro cívky relátek Re1 a Re2 je zapojeno přes pracovní kontakt Re1A. Tlačítko TL1 je spínací (zapnuto), tlačítko TL2 rozpínací (vypnuto). K signalizaci zapnutého stavu je použito LED diody D2, která je zapojena přímo do ovládané zásuvky. Použitá relé musí mít kontakty dimenzovány na napětí 240 V~ a proud 16 A, napájecí napětí tlačítek a cívek relátek musí být 240 V~.

Ovládání zásuvky

Přívodní zástrčku zapojíme do rozvodné sítě a do ovládané zásuvky připojíme spotřebiče, které chceme spínat. Poté stiskneme tlačítko TL1, tím je ovládaná zásuvka pod napětím, což signalizuje i LED dioda D2. Tlačítkem TL2 zásuvku vypneme, tím zhasne i signalizační dioda.

Použité součástky

Obr. 1 - schéma zapojení ovládací části Obr. 2 - schéma zapojení pracovních kontaktů a signalizace

Bližší informace:

Zpět

Reklamy: