Zpět

Ovládání relé pomocí počítače PC

Vágner Vlastimil & Mircosoft

Tento jednoduchý přípravek umožňuje ovládat pomocí sériového portu počítače relátka, která mohou ovládat různé přípravky nebo hračky bez nebezpečí, že dojde ke zničení portu počítače. Přípravek může sloužit k vlastní inspiraci.

Popis přípravku

Přípravek je napájen z externího zdroje 12 V=, zdroj musí být schopen dodat proud 0.5 A. Relátka jsou umístěna na jedné desce tištěného spoje. Kontakty relátek jsou zakončeny ve svorkovnici, kam se připojují ovládaná zařízení. Na této desce je dále svorkovnice, kde jsou zakončeny i výstupní signály z počítače, a konektor na připojení napájecího napětí. Relátka volíme podle toho, jaké proudy budeme spínat, se dvěma páry přepínacích kontaktů. Cívky relátek jsou na napětí 12 V=. Sepnutí relátka je signalizováno svitem LED diody. Relé A je ovládáno výstupem DTR, relé B výstupem RTS a relé C výstupem TXD. Schéma zapojení přípravku je na obrázku č.1.

Popis programu

Program je určen pro operační systém MS-DOS. V případě, že je spuštěn program Windows, je lepší provést restart počítače a při restartu zvolit možnost "jen systém MS-DOS" (nabídka se vyvolá podle verze Windows buď klávesou F8 nebo Ctrl). Pozor, že při ovládání se používá klávesa Z, jejíž umístění se na anglické a české klávesnici liší (může být prohozená s Y). Na počítači s OS WINDOWS 2000, XP nebo NT je možné program spouštět pouze z příkazového řádku, uvedené OS musí být řádně nainstalovány ve 32bitové verzi. V programu volíme všechny funkce stiskem kláves, které jsou pro zvýraznění uzavřeny v závorkách < >. Po spuštění programu RELE.EXE vybereme klávesou 1 až 4 sériový port, ke kterému je připojen přípravek. Po volbě portu se rozběhne hlavní cyklus, ve kterém nejdříve stiskem klávesy A, B nebo C vybereme příslušné relé a poté klávesou Z nebo V toto relé zapneme nebo vypneme. Toto můžeme opakovat kolikrát chceme, nakonec stiskem klávesy ESC program ukončíme. Program před skončením automaticky vypne všechna relé, která zůstala sepnutá.

Seznam součástek

Obr. 1 - schéma zapojení přípravku

Číslování vývodů na sériovém portu

 9 pinů25 pinů
DTR420
RTS74
TXD32
CTS85
DSR66
GND57

Řídicí program najdete zde.

Bližší informace:

Tel.: +420 607 405 007

Článek publikován v časopise Radio Plus KTE

Zpět

Reklamy: