Zpět

Signální generátor

Vágner Vlastimil junior, Vágner Vlastimil senior

Tento generátor používáme k naší plné spokojenosti od roku 1979. Z dnešního pohledu, kdy se na podobné generátory, jejichž zapojení je nepřeberné množství, využívá oblíbený integrovaný obvod 555, se toto zapojení někomu může zdát směšné, v době výroby ovšem pro nás bylo víc než postačující. I přes své stáří generátor vyhovuje k běžným opravám NF techniky dodnes. Tento návod může sloužit jak pro vlastní inspiraci, tak přímo pro stavbu. Uvedené součástky jsou za velice malé finanční částky k dostání i dnes, nebo je někdo má doma.

Popis generátoru

Generátor tvoří vlastně pouze jeden integrovaný obvod MAA325, dá se použít i MAA345. Napájení generátoru je 6 V. Obvod na svém výstupu generuje obdélníkové impulsy dle přepnutého přepínače SW1. Ten je otočný a připojuje na vstup č. 6 IO přes rezistor kondenzátory C1, C2, C3 nebo C4, vždy pouze jeden. Velikost generovaného signálu nastavujeme potenciometrem. Schéma zapojení je na obrázku č. 01.

Obr. 1 - schéma zapojení


část plošného spoje s kondenzátory
(fotografie jsou foceny webovou kamerou)

Vágner Vlastimil

Zpět

Reklamy: