Zpět

Tester Darlingtonových nebo bipolárních tranzistorů

Vlastimil Vágner

Přípravek je určen pro základní odzkoušení tranzistorů - jak bipolárních, tak v Darlingtonově zapojení - po demontáži z různých elektronických přístrojů. Tester umožňuje určit i vodivost (NPN/PNP) neznámého testovaného tranzistoru. Uvedené zapojení má sloužit pro vlastní inspiraci, jde o nejjednodušší zapojení testeru.

Popis použití testeru

Testovaný tranzistor připojíme vývody k testeru. Dle typu tranzistoru zvolíme přepínačem PŘ1 vodivost PNP nebo NPN, zapneme vypínač VP1 a stiskneme tlačítko TL1. Nyní pokud je tranzistor dobrý, rozsvítí se dle vodivosti tranzistoru LED dioda D1 (NPN) nebo D2 (PNP). Funkce je shodná jak pro obyčejné bipolární, tak pro Darlingtonovy tranzistory. Pokud se po připojení tranzistoru bez stisknutí tlačítka TL1 rozsvítí některá LED dioda, je tranzistor vadný. Je to ovšem v pořádku u Darlingtonových tranzistorů, kterým přepneme PŘ1 do opačné polohy než odpovídá jejich vodivosti - uvnitř pouzdra totiž mají antiparalelně připojenou diodu.

Popis testeru

Schéma je na obrázku č. 01. Přípravek je napájen ze dvou tužkových baterií. Tlačítko TL1 přes rezistor R2 tranzistor otevírá, rezistor R3 ho po uvolnění tlačítka zavírá. Polarita napájení a bázového napětí se přepíná přepínačem PŘ1 podle typu zkoumaného tranzistoru. Emitor tranzistoru je napájen ze zdroje buď kladným nebo záporným napětím dle přepínače PŘ1, kolektor je připojený ke druhému pólu zdroje přes antiparalelně zapojené LED diody D1 a D2 a rezistor R1, který omezuje kolektorový proud na 1,7 mA. Testovaný tranzistor se připojuje k testeru třemi vodiči označenými C (kolektor), B (báze) a E (emitor); vodiče jsou zakončeny krokosvorkami. Připojení je individuální věc, uvedený způsob byl zvolen kvůli různým roztečím a pořadí vývodů tranzistorů.

Seznam součástek

Zpět

Reklamy: