Zpět

Zapínání a vypínání dvěma tlačítky

Vágner Vlastimil

Toto jednoduché zapojení vzniklo z potřeby rychle ovládat elektronické zařízení. Umožňuje dvěma tlačítky spínat a vypínat jak relátka, tak elektronické obvody. Jde o klasické zapojení, námět má sloužit k vlastní inspiraci.

Popis zapojení

Schéma zapojení je na přiloženém obrázku. Velikost spínaného napětí a proudu omezují pouze použité součástky, uvedené hodnoty součástek je možné použít v rozsahu napětí 5 až 24 V=. To stačí např. na spínání 24V relé OMRON nebo napájení tranzistorového přijímače, uplatnění je čistě individuální. V případě, že budeme uvedeným zapojením spínat napětí vyšší než 40 V= a proud více jak 0,8 A, použijeme na místě T1 a T2 výkonnější tranzistory. Rezistory R1 a R4 zaručují uzavření tranzistorů T1 a T2 po připojení přípravku ke zdroji, rezistory R2 a R3 omezují bázový proud v tranzistorech. Spínací tlačítka TL1 a TL2 mohou být jakákoli podle potřeby. Dioda D1 je zapojena pouze pokud je přípravek používán k napájení elektronických zařízení s vyhlazovacím kondenzátorem na vstupu, ze kterého by se kladné napětí vracelo zpátky do báze T2 a obvod by se špatně vypínal. Blokovací dioda D2 musí být použita, pokud přípravkem napájíme indukční zátěž (cívku relé apod.).

Funkce zapojení

Stiskem tlačítka TL1 přemostíme emitor a kolektor tranzistoru T2, tím se záporné napětí zdroje dostane přes omezovací rezistor R2 na bázi tranzistoru T1, který sepne. Po sepnutí T1 se kladné napájecí napětí dostane přes omezovací rezistor R3 na bázi tranzistoru T2, který rovněž sepne a drží záporné napětí na bázi tranzistoru T1, tím pádem celé zařízení zůstává sepnuté i po uvolnění TL1. Stiskem tlačítka TL2 přemostíme rezistor R4, na bázi tranzistoru T2 se dostane plné záporné napětí zdroje a tranzistor T2 se uzavře. Tím se na bázi tranzistoru T1 přes rezistor R1 dostane kladné napájecí napětí, T1 se uzavře a odpojí napájené napětí od zdroje.

Schéma zapojení

Seznam součástek


Zapojení přípravku při oživování v nepájivém poli


Příklad použití. Po stisknutí tlačítka TL1 relé sepne, sepnutí je signalizováno červenými terčíky. Po stisku TL2 se relé vypne.

Bližší informace:

Zpět

Reklamy: