Knihomorna

Čeština na mučidlech, aneb co vznikne, když překladatel neumí pořádně anglicky a redaktor česky. Doufám, že následující slovníček jazyka Czenglish pomůže nevinným obětem (čtenářům) pochopit některé záhadné slovní obraty, které bez doslovného překladu zpátky do angličtiny nedávají smysl. Řazeno abecedně.

Čenglický výraz Původní anglický tvar Překlad do češtiny Poznámky a vysvětlivky
box box krabice, krabička, skříňka, bedýnka... Tedy pokud nejde o sport.
Budeme vás kontaktovat. We will contact you. Zavoláme vám, napíšeme vám, spojíme se s vámi... Nebo přinejhorším "Kontaktujeme vás". Pro vyjádření budoucnosti existuje v češtině skloňování.
centrum gravitace center of gravity těžiště Na tohle jsem narazil v knižní verzi ST:TOS. Příště zkusím raději originál :-).
delikátní delicate jemné, křehké, choulostivé Mluvíme-li o jídle, možná jste hledali spíše slovo "delicious" (chutné, výborné, vynikající). Ale na druhou stranu, i chuť může být jemná.
dělová loď gunship bitevní vrtulník Teoreticky sice může jít i o loď, ale obvyklý význam tohoto slova už se dávno posunul k těžce vyzbrojeným helikoptérám.
dioxid karbonu carbon dioxide oxid uhličitý Geniální chemické názvosloví nám závidí celý svět. Je docela smutné, že ho sami zapomínáme.
diskutovat něco to discuss something diskutovat o něčem Podobným způsobem se zneužívá slovo "zmínit", někdy dokonce i (aargh!) "komunikovat".
doživotní záruka lifetime warranty záruka životnosti Obvykle jde o životnost výrobku, ne majitele. I když to v některých případech (brzdy, padáky, plynové masky...) může vyjít nastejno.
exekutivní ředitelka pro retail executive retail manager výkonná ředitelka prodeje (?) Tahle hrůza se objevila v jednom dopise od ČEZu. Skoro si až říkám, jestli je to vůbec česká firma.
flexibilní flexible pružné, přizpůsobivé  
chybová difúze error diffusion rozptyl odchylek Jde o postup používaný při přizpůsobování obrázků paletě. Odchylka barvy v jednom pixelu se rozptýlí do okolí, kde ovlivní výběr barvy opačným směrem, takže výsledná barva při pohledu z dálky lépe odpovídá originálu.
karbon carbon uhlík Karbon se dá bezpečně použít snad jenom jako název geologického období.
kontrolovat to control řídit, ovládat Velmi podobná slova, často se pletou (a nejen Čechům). Význam "kontrolovat" je sice teoreticky možný, ale ve většině případů jde o řízení.
lídr leader vůdce, předseda, vedoucí atd. To už bychom rovnou mohli říkat fýrer...
list list seznam, výpis Úplně stejné slovo, ale s trochu jiným významem.
malajsijské letadlo Malaysian aircraft malajské letadlo No uznejte sami: jak by zněl "anglijský turista" nebo "českorepublický pilot"?
Moje jméno je Karel. My name is Karel. Jmenuji se Karel. Doslovný překlad typicky anglické fráze.
Měj hezký den! Have a nice day! Hezký den přeji!, Měj se hezky!, Ať se ti daří! atd. Další odporně doslovný překlad.
monokok monocoque skořepina Cizí slovo i pro angličtinu. Není divu, že překladatel nevěděl, která bije.
perfektní perfect dokonalé V běžném hovoru se tohle slovo samozřejmě použít dá, i když tam mívá spíše význam "skvělý". V odborných výrazech ovšem nemá co dělat (např. "perfektně tuhé těleso" vám nikdo nezbaští).
postranní efekt side effect vedlejší účinek  
potřást hlavou to shake one's head zavrtět hlavou Jeden z významů slova "shake" je sice opravdu třesení, ale ve spojení s hlavou se používá převážně k vrtění.
privátní private soukromé  
Pracuji pro Alianz pojišťovnu. I work for Alianz insurance company. Pracuji pro pojišťovnu Alianz. Jak by znělo "Pracuji pro Česká zbrojovka továrnu?"
produkt product výrobek Tohle ještě není nic strašného, ale někdy se zneužívá i ve významu "zboží" nebo "služba".
pulsně šířková modulace pulse width modulation modulace pomocí šířky pulsu Jde o jednoduchý D/A převod, při kterém se poměrem délek vypnutého a zapnutého napájení mění výsledná střední hodnota napětí. Čenglický tvar už se bohužel docela vžil.
set set sada Ve sportovní terminologii to ještě snesu, ale jinde ne.
sexuální reprodukce sexual reproduction pohlavní rozmnožování Slovo "sex" sice v češtině docela zdomácnělo, ale má poněkud užší význam než v angličtině.
silikon silicon křemík Polymer nazývaný v češtině "silikon" se anglicky píše "silicone". Vyrábějí se z něj tmely, implantáty a podobné věci, ne mikročipy.
stávat se větším, lepším atd. to become bigger, better etc. zvětšovat se, zlepšovat se atd. Když už to jinak nejde, tak aspoň dávejte pozor na koncovku -ím u mužského a středního rodu ("kým, čím", ne "kdo, co").
špinavé kolo dirt bike terénní motorka Popisek u jedné z přihlašovacích ikonek ve Windows XP. Opravdu perla :-).

Seznam samozřejmě nikdy nebude úplný, protože nové tvary a patvary vznikají jako na běžícím pásu. Jestli znáte nějaký obzvláště odporný amerikanismus, který tu chybí, neváhejte a napište mi, přihodím ho sem.

P.S.: Ano, stejnojmenná rubrika kdysi vycházela v Ikarii. Ale už nevychází, tak jsem převzal štafetu :-).

Reklamy: