Zpět

Automatické čerpání vody

Vágner Vlastimil

Zařízení umožňuje vyčerpávat nebo doplňovat do nádrží elektricky vodivé kapaliny (užitkovou, dešťovou vodu). V dnešní době se sice již dá koupit ponorné čerpadlo s plovákem, ale to nejde použít v nádržích, které jsou nižší než je zdvih plováku. V mém případě je zařízení používáno pro čerpání spodní vody, která se shromažďuje do jímky, a je v provozu od roku 1982. Návod má sloužit hlavně pro vlastní inspiraci.

Popis zařízení

Schéma zapojení je na obrázku č. 1. Zařízení je napájeno ze zdroje 12 V=. Může být použito již hotového zdroje, nebo si vyrobíme zdroj sami; v tom případě stačí k napájení použít zvonkový transformátor a usměrňovač připojit na výstup 8 V~.

Tranzistory T1 až T3 tvoří Darlingtonovo zapojení s velkou citlivostí, přesnou hodnotu nastavujeme trimrem TR1. Tranzistory ovládají cívku relé RE1. Když hladina dosáhne k elektrodě 1, RE1 sepne; když poklesne pod elektrodu 2, RE1 vypne. Kontakt RE1A slouží jako přídržný a určuje výšku hladiny, druhý kontakt RE1B ovládá cívku relé RE2, které zapíná motor čerpadla (jednofázový přímo, třífázový přes stykač).

Zařízení umožňuje buď z nádrže kapalinu vyčerpávat, pokud hladina přesáhne horní mez, nebo ji naopak dočerpávat, pokud poklesne pod dolní mez. Funkci volíme zapojením kontaktů relé RE2: kontakt RE2A (spínací) při dosažení elektrody 1 čerpadlo zapíná, kontakt RE2B (rozpínací) ho ve stejné situaci naopak vypíná. Do klidové polohy se kontakt vrací při poklesu hladiny pod elektrodu 2. Schéma zapojení je na obrázcích 2 a 3.

Snímací elektrody jsou vyrobeny z nekorodujícího materiálu (mosaz, špice do kola apod.). Vzájemná rozteč mezi elektrodami je dána vodivostí kapaliny a nastavením citlivosti trimru TR1; důležité je, aby se nemohly navzájem dotknout. Napájecí elektrodu 3 může nahradit přímo plášť nádoby, pokud je kovový.

Seznam součástek

Schéma zapojení

Obr. 1 - zapojení řídicí elektroniky

Obr. 2 - zapojení čerpadla pro vyčerpávání Obr. 3 - zapojení čerpadla pro doplňování

Bližší informace:

Zpět

Reklamy: