Zpět

Automatické doplňování vody do nádrže

Vágner Vlastimil

Potřeboval jsem vyřešit v jedné firmě doplňování vody do nádrže, která je využita jako rezervoár pro čerpadla. I když není těžké si toto vlastnoručně vyrobit (viz jiný článek), kvůli dodržení potřebných norem bylo nutné použit tovární výrobek. Článek může posloužit pro inspiraci při použití podobného zařízení, například na zahradách a podobně.

Popis snímače a sond

Jde o snímač HRH-5, který je určen pro hlídání výšky hladiny vodivých kapalin v nádrži. Umožňuje jak jednohladinové, tak dvouhladinové hlídání (na jedné úrovni zapnout, na druhé vypnout) a dá se použít k napouštění i k vypouštění. V mém případě bylo použito funkce pro doplňování kapaliny, při poklesu hladiny snímač spíná solenoidový ventil na přívodu vody. Použité snímací sondy jsou také tovární výroby, v mém případě typ SHR-2. Bližší informace o těchto a dalších typech snímačů a sond (včetně cen) je možné získat na stránkách elkoep.cz, kde se dají i objednat. Z uvedených technických parametrů cituji pouze toto: snímač může být napájen napětím v rozsahu 24..240 V ~ nebo =, napájení na elektrodách je max. 3,5 V~. Výstupem snímače je jeden přepínací kontakt relé. Snímač je uzpůsoben pro montáž na DIN lištu. Cena přístroje je vzhledem k jeho možnostem odpovídající a oproti domácí výrobě splňuje všechny potřebné požadavky na výrobu, montáž a provozování.

Popis přípravku

Snímač (relé) je umístěn na DIN liště v přístrojové krabici, kde je současně i jištění výstupního napětí 24 V~ z napájecího transformátoru 240/24 V~, který napájí snímač i solenoidový ventil. Propojení elektroniky a sond je provedeno vodiči zakončenými dutinkami ve svorkovnici na DIN liště, rozvod střídavého proudu je třívodičový (TN-S). Na víku přístrojové krabice je umístěn vypínač, tlačítko Test (umožňující zapnout napouštění ručně), signalizace zapnutí elektroniky a signalizace doplňování kapaliny do nádrže.

Sondy jsou použity tři: napájecí sonda, spodní hranice a horní hranice. Připojené jsou na vodiče z kabelu propojujícího sondy se snímačem, zkrácené na délku podle požadovaných hranic výšky hladiny (nejdelší vodič má napájecí sonda, která je trvale pod vodou). Když hladina poklesne pod dolní mez, snímač spíná napouštěcí solenoidový ventil. Když dosáhne horní meze, zase ho vypíná. Ventil je k výstupním kontaktům relé připojen přes svorkovnici.

Schéma zapojení

Fotografie zařízení


Propojení elektroniky v přístrojové krabici před dokončením


Čelní strana přístrojové krabice s kontrolkami, vypínačem, testovacím tlačítkem a přívodními kabely


Hladinový snímač HRH-5 a sonda SHR-2

Bližší informace:

Zpět

Reklamy: