Zpět

Jednoduchá logická sonda

Vágner Vlastimil

Popsanou logickou sondu používám od roku 1984 k jednoduchým měřením logických stavů ve vyráběných nebo opravovaných zařízeních. Jde o jednu z prvních logických sond, vyrobena byla společně s dalšími přípravky pro potřebu různých základních a orientačních měření. V dnešní době jsou již překonány daleko jednoduššími a propracovanějšími přípravky, které v řadě případů využívají počítač. Zapojení si v žádném případě neklade za cíl konkurovat továrním výrobkům, ale může posloužit pro vlastní inspiraci.

Použití sondy

Sonda umožňuje měřit logické stavy (logickou 0 (L) a logickou 1 (H)) na vstupech a výstupech integrovaných obvodů při jejich testování nebo oživování v různých zařízeních. Je možné měřit logické stavy v napěťových úrovních TTL, DTL a CMOS, tato volba se volí přepínačem PŘ.1. Sonda může být napájena buď z vlastního zdroje, nebo přímo ze zařízení. Napájecí napětí v každém případě nesmí přesáhnout 15 V=. POZOR: při měření na obvodech TTL nebo DTL musí být napájecí napětí sondy stejné jako napájecí napětí měřeného obvodu! Pro měření napěťových logických stavů TTL a DTL je napájecí napětí sondy max. 5 V= a přepínač je v poloze TTL. Pro měření napěťových logických stavů CMOS je napájecí napětí 5..15 V= a přepínač je v poloze CMOS. Vstupní napětí sondy je max. 15 V=.

Schéma zapojení sondy je na obrázku č. 01. Do bodů označených (A) a (B) se přiletují napájecí vodiče s banánky nebo krokodýlky: do (A) záporný pól, do (B) kladný. Do bodu (C) se připojuje měřicí hrot. Moje sonda je zabudována do těla od větší fixy, v případě individuální výroby je použitý obal na uživateli.

Seznam součástek v době výroby sondy

Možné náhrady součástek: LED1 - L934ID, LED2 - L934GD, T1 - BC309B, rezistory 0,65 W, typ R0207

Bližší informace:

Zpět

Reklamy: