Zpět

Ovládání stejnosměrných motorků (ze šuplíkových zásob)

Vágner Vlastimil

Tento jednoduchý přípravek byl vyroben na ovládání motorků doplněných na jeřáb a jiné samohyby ze stavebnice Merkur. Při rozhodování, zda použít na ovládání jednočipový mikroprocesor nebo relátka, zvítězila volba relátek - ta má doma v šuplíku každý.

Popis přípravku

Na obrázku č.1 je schéma zapojení přípravku (pro rozdílnost relátek není nakreslena deska plošných spojů) na ovládání tří stejnosměrných motorků. Napájecí napětí může být jak střídavé, tak stejnosměrné; jeho velikost volíme dle napájecího napětí motorků. Napájecí napětí je přivedeno na diodový můstek D1-D4. Pokud je střídavé, můstek napětí usměrní. Pokud je stejnosměrné, aspoň odpadá nutnost přemýšlet, kde bude na vstupních svorkách kladné a kde záporné napětí, čímž je zamezeno přepólování a zničení IO1. Z diodového můstku je napětí přivedeno na stabilizátor IO1, který stabilizuje napětí na hodnotu 5V=. Toto napětí již napájí cívky relátek RE1 až RE6, které jsou ovládány tlačítky TL1 až TL6. Cívky relátek RE1 - RE6 jsou blokovány diodami D5 - D10. Klidové kontakty relátek RE1 - RE6 jsou společně propojeny a připojeny na záporný pól. Pracovní kontakty relátek jsou společně propojeny, jejich společný bod je označen "C" a je připojen na kladný pól, a to buď do bodu "A", pokud máme použité motorky na stejné napájecí napětí jako máme napětí v bodě "A", nebo do bodu "B", pokud chceme napětí 5V=. Já jsem použil motorky Gonio s řemeničkou a podestou. Středové kontakty RE1 - RE2 napájejí a mění smysl otáček motoru M1, středové kontakty RE3 - RE4 napájejí a mění smysl otáček motoru M2, středové kontakty RE5 - RE6 napájejí a mění smysl otáček motoru M3. Motory M1 - M3 mají naletovány odrušovací kondenzátory C3 - C5. Tlačítka TL1 - TL6 mají vždy dvě stejnou barvu hmatníku pro lepší orientaci.

Ovládání relátek

Tlačítka TL1 - TL2 ovládají motor M1, tlačítka TL3 - TL4 ovládají motor M2, tlačítka TL5 - TL6 ovládají motor M3. Stiskem tlačítka TL1 sepneme relé RE1, střední kontakt se překlopí a sepne pracovní kontakt RE1. Tím se přivede kladné napětí na vývod motoru M1, druhý vývod motoru je připojen středovým kontaktem na záporný pól a motor se točí jedním směrem. Stiskem tlačítka TL2 se sepne relé RE2 a motor M1 se točí opačným směrem. Pokud stiskneme obě tlačítka TL1 a TL2 současně, motor M1 se zastaví, protože má na obou vývodech kladné napětí. To samé se stane, pokud žádné tlačítko stisknuté není - v tom případě jsou oba vývody na záporném pólu, takže se motor zastaví. Stejně se ovládají i zbylé motory M2 a M3.

Obr. 1 - schéma zapojení

Seznam součástek:

Uvedené součástky zakoupeny v EZK

Bližší informace:

Tel.: +420 607 405 007
Praktická Elektronika A Rádio 08/2008

Zpět

Reklamy: