Zpět

Počítadlo z kalkulačky

Vágner Vlastimil

Toto počítadlo z kalkulačky bylo vyrobeno k přípravku na počítání závitů, kde původní mechanické počítadlo přestalo fungovat. I když se v dnešní době již dají koupit různé hotové čítače, tohle počítadlo vzhledem k dnešní ceně obyčejné kalkulačky do 30 Kč a osmimístnému displeji (počet míst se bude lišit dle typu kalkulačky) určitě najde uplatnění a zároveň může sloužit k vlastní inspiraci. Pokud není kalkulačka používána jako počítadlo, dá se opět používat k výpočetním úkonům.

Popis přípravku

Je velice jednoduchý - nic nevyrábíme, pouze upravujeme. Na výrobu počítadla je použita obyčejná kalkulačka, která má možnost přičítat po jedné. Ne každá to umožňuje, ale levné typy obvykle ano. Jednoduchá kontrola, zda se daná kalkulačka na počítadlo hodí, spočívá v tom, že stiskneme tlačítko s číslicí "1", pak stiskneme "+", poté tlačítko "=" a pak znovu "=". Na displeji se musí zobrazit číslice 2 a po každém dalším stisku tlačítka "=" se musí hodnota vždy zvýšit o 1.

Úprava kalkulačky

Úprava spočívá pouze v naletování a vyvedení vodičů od tlačítka "=" ven z kalkulačky, kde je zakončíme v zásuvce pro konektor jack nebo podobný. Z kalkulačky vyjmeme baterie a rozebereme ji. Zjistíme si pozici tlačítka "=" a k němu vedoucích přívodů na DPS. Tyto na vhodném místě opatrně očistíme od laku a v jejich těsné blízkosti vyvrtáme otvory 0.5 mm, kterými prostrčíme vodiče a opatrně je přiletujeme na očištěná místa. Naletované vodiče nesmí bránit při opětovné montáži DPS k tlačítkům a uzavření krytů kalkulačky. Tyto vodiče vyvedeme předem vyvrtaným otvorem v krytu a zakončíme je v konektoru, který přilepíme na kryt kalkulačky. Po úpravě kalkulačku smontujeme, vložíme baterie, zapneme a odzkoušíme funkčnost obyčejným výpočtem. Tím je úprava dokončena.

Snímač

Snímač, který nahrazuje stisk tlačítka "=", je obyčejný jazýčkový kontakt, jehož přívodní vodiče jsou zakončeny v zástrčce stejného typu, jaký je použit na upravené kalkulačce. Jazýčkový kontakt je spínán na zařízení, kde chceme počítat závity, počet metrů a podobně, magnetem. Může být použito i jazýčkové relé, kde elektronika spíná cívku relé a kontakty relé pak zastávají funkci tlačítka "=" na kalkulačce.

Použité součástky

Obr. 1 - schéma připojení vodičů k tlačítku =

Vágner Vlastimil
Karlova 615, Louny 440 01

Tel.: +420 607 405 007

Zpět

Reklamy: