Zpět

Síťová signálka do vypínače

Vágner Vlastimil

Tuto signálku usnadňující nalezení vypínače za tmy jsem poprvé vyrobil do vypínače ještě na LED diody LQ 110 v roce 1985. I když se v současné době dají koupit hotové vypínače s již osazenými signálkami, může tento přípravek sloužit k vlastní inspiraci.

Popis přípravku

Schéma zapojení je na obrázku č. 1. Síťové napětí je přivedeno na rezistor R2 a kondenzátor C1. Kondenzátor C1 snižuje síťové napětí 240 V~ na hodnotu 2 V~ a omezuje proud pro LED diodu D1. Tento proud je pro LED diodu typu L323GD, což je zelená trojúhelníková LED, zhruba 0,005 A. Tomu odpovídá hodnota kondenzátoru C1 68 nF. Pokud je použita nízkopříkonová LED dioda typu L934LGD, je proud omezen zhruba na hodnotu 0,0015A a hodnota kondenzátoru C1 je 22 nF. Pro jiné napájecí napětí a proud LED diody je nutné hodnotu kondenzátoru C1 přepočítat. Na vývody kondenzátoru je připojen rezistor R1, který vybíjí náboj na kondenzátoru, pokud je vypnuto přívodní napájecí napětí 240 V~. Kondenzátor je připojen na anodu LED diody D1. Katoda je připojena na anodu diody D2, která chrání LED diodu v závěrném směru. Katoda diody D2 je připojena na rezistor R2, tento omezuje napěťovou špičku při připojení zařízení k síti ve chvíli, kdy prochází síťové napětí vrcholem sinusovky.

! UPOZORNĚNÍ !

V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K PŘERUŠNÍ VLÁKNA VYPÍNAČEM OVLÁDANÉ ŽÁROVKY, JE PŘED JEJÍ VÝMĚNOU NUTNÉ VYPNOUT JISTIČ PRO TENTO OKRUH. NESTAČÍ POUZE VYPNOUT VYPÍNAČ A PROVÁDĚT VÝMĚNU VADNÉ ŽÁROVKY!!!!!

Seznam součástek

Všechny součástky byly zakoupeny v EZK.

Obr. 1 - schéma zapojení

Bližší informace na

Zpět

Reklamy: