Zpět

Generování signálu sériovým portem PC

Vágner Vlastimil

Program umožňuje generovat signál na výstupu DTR sériového portu PC. V žádném případě nemůže a ani nechce konkurovat továrním výrobkům určeným pro tyto účely. Má pouze sloužit k vlastní inspiraci a využití starého počítače PC na různé pokusy. Při spojení s vhodnými přípravky umožňuje ovládat LED diody, el. motorky a podobně.

Popis programu

Program je určen pod OS DOS. Jde spustit i na počítačích, kde je OS WINDOWS 95-98, pod OS WINDOWS 2000, XP a NT jde spustit pouze z příkazového řádku, pokud jsou uvedené OS nainstalovány jako 32bitové. Pokud jsou nainstalovány jako 64bitové, program se nedá spustit. Po spuštění programu volíme stiskem klávesy 1 až 4 sériový port, kde budeme signál generovat. Po volbě portu zadáme délku impulsu na úrovni H (logická 1) a stiskneme ENTER, potom zadáme délku na úrovni L (logická 0) a opět stiskneme ENTER. Nyní již program dle zadaných hodnot zapíná a vypíná výstup DTR. Délka impulsů se měří pomocí prázdného cyklu "for a:=0 to zadaný parametr do ;". Změna délek je možná po stisku libovolné klávesy kromě ESC, kterou se program ukončuje.

Tvar signálu je znázorněn na obrázku č. 2. Velikost napětí v úrovni H je dána výstupním napětím sériového portu v počítači, teoreticky to může být 3..15 V. V úrovni L je napětí stejně velké, ale s opačnou polaritou. Pro odzkoušení programu je možné použít zapojení z obrázku č. 1, kdy program střídavě rozsvěcí a zhasíná LED diody. Aby bylo přepínání vidět, je nutné zadat větší délku impulsů. Přesné hodnoty závisí na taktovací frekvenci procesoru, například pro 2.6 GHz je to něco kolem 20000000.

Obr. 1 - schéma zapojení blikače

Obr. 2 - tvar signálu

Linka DTR je na běžném devítipinovém konektoru kolík č. 4, zem (GND) je kolík č. 5.

V případě, že si vyrobíme a připojíme převodník, je možné generovat signály až do 10 kHz a ty potom využít pro různé testování například NF zesilovačů a podobně.

Program najdete zde.

Vágner Vlastimil

Zpět

Reklamy: