Zpět

Regulovatelný zdroj s LM2596S-ADJ

Vágner Vlastimil

Potřeboval jsem si vyrobit jednoduchý přenosný regulátor výstupního napětí do 24 V a proudu do 2 A, protože regulátor, který používám, se na přenos moc nehodí. Původně byla v plánu vlastní výroba od návrhu zapojení, DPS až po konečnou stavbu, ale po prohlídce obchodů prodávajících elektronické součástky a stavebnice nakonec padla volba na hotový modul včetně zobrazovací jednotky tvořené LED displejem s přijatelnou cenou do 220 Kč.

Stručný popis regulátoru

Jde o hotový modul, jehož základem je integrovaný obvod LM2596S-ADJ. Součástí je i zobrazovací LED displej, který umožňuje měřit jak vstupní, tak výstupní napětí. Volba měřeného napětí se volí přepínačem a signalizuje ji červená nebo zelená LED dioda. Spínací frekvence je 150 kHz. Modul regulátoru se dá koupit ve dvou variantách: jedna má výstupní regulované napětí od 4 do 40 V, druhá od 1,25 do 37 V. Voltmetr má udávaný rozsah 0..45 V a přesnost ±0,1 V. Výstupní napětí se nastavuje víceotáčkovým potenciometrem. Jediná nevýhoda modulu je, že zobrazovací jednotka je mírně utopena oproti svorkovnicím, ale to v praxi nevadí.

Napájecí zdroj pro popisovaný regulátor

Jde opět o zakoupený hotový napájecí zdroj, který se používá pro napájení průmyslových PLC. Dává výstupní napětí 24 V (dá se nastavit vyšší) a proud 2,5 A. Zdroj má vlastní pojistku, takže není nutné osazovat další. Zapnutí zdroje je signalizováno zelenou LED diodou umístěnou na DPS zdroje. Je možné použít i jiný zdroj, který má výstupní napětí v dovoleném rozsahu vstupního napětí použitého regulátoru.

Úprava modulů regulátoru a zdroje

Na modulu regulátoru je nutná výměna víceotáčkového trimru, kterým se nastavuje výstupní napětí, za vodiče pro potenciometr. Dalším krokem bylo přepnutí měření napětí na výstupní hodnotu pomocí přepínače na DPS. U zdroje bylo trimrem nastaveno výstupní napětí na vyšší hodnotu, aby napětí na výstupu zdroje bylo naprázdno 24,3±0,1 V. Hotová sestava je umístěna v plastové krabičce - viz fotografie. Hotový regulovaný zdroj nejvíce používám pro napájení modulů pro sběrnici I2C a přípravků využívajících PC, kde funguje bez problémů. Dále je používán s moduly pro nabíjení různých článků.


Modul regulátoru při měření vstupního napětí - svítí červená LED dioda.


Měření výstupního napětí - zelená LED.


Pohled na vnitřek plastové krabičky s regulátorem a zdrojem, místo trimru je připojený potenciometr.


Hotový regulovaný zdroj, nastaveno maximální výstupní napětí dané použitým zdrojem. Zelený knoflík nalevo ovládá potenciometr pro volbu výstupního napětí, napravo jsou výstupní svorky.

Vágner Vlastimil

Mircosoftova variace

Vzhledem k tomu, jak často potřebuji měřit parametry LED diod, regulovatelný zdroj se mi jednoznačně vyplatí. Výše uvedený návod mě inspiroval k vlastní stavbě. Regulátor jsem použil stejný, jenom jsem zachoval původní šroubovací potenciometr, protože mi připadá přesnější. Napájecí obvod značky Skynet Electronics pochází z vyřazené tiskárny elektroinstalačních štítků, na výstupech dává napětí 5 a 12 V. Každé napětí jsem vyvedl na samostatné zdířky, 5 V navíc do dvou USB zásuvek. Čtvrtá mínusová zdířka je zapojená za 10Ω rezistor, aby se při každém měření ledek nemusel připojovat externě. Mezi zdroj a regulátor jsem pro jistotu přidal pojistky. Jinak nic nového.

Zpět

Reklamy: