Zpět

Měření stabilizačního napětí Zenerovy diody

Vágner Vlastimil

Každý to již někdy zažil: nová dioda nebo třeba starší vyletovaná ze zapojení má nečitelné označení. Přípravek umožňuje změření stabilizačního napětí Zenerovy diody do maximální hodnoty 33 V. Přípravek si v žádném případě neklade za cíl konkurovat profesionálním měřicím přístrojům, slouží pro rychlá orientační měření Zenerova napětí a tím i současně zjištění, zda je měřená dioda dobrá či nikoliv. Zapojení může sloužit pro vlastní inspiraci.

Popis přípravku

Přípravek je umístěn v krabičce pro diskety, kde je osazena jisticí pojistka transformátorku na primární straně, dále je osazena signalizační LED dioda zapnutého stavu a dvě zdířky pro připojení stejnosměrného voltmetru nebo digitálního multimetru (DMM) a současně měřené Zenerovy diody. Přípravek je napájen transformátorkem, který se používá pro signalizační žárovky 24V~. Střídavé napětí z transformátorku 24V~ je jednocestně usměrněno diodou D1, usměrněné napětí je filtrováno elektrolytickým kondenzátorem C1. Rezistor R1 slouží jako zátěž pro sekundární napětí, současně je zde připojena signalizační LED dioda LED1 s předřadným rezistorem R2. Následuje rezistor R3, který je předřadným rezistorem pro měřené Zenerovy diody. Použité zdířky umožňují měřenou Zenerovu diodu zašroubováním horního dílu krytu zafixovat a obsluha má tak volné ruce pro volbu rozsahů na měřicím přístroji dle Zenerova napětí. Schéma zapojení je na obrázku č. 1, na dalších obrázcích je hotový přípravek.

Seznam součástek

Obr. 1 - schéma zapojení

Další informace:

Tel.: +420 607 405 007
Článek publikován v PE A-Rádio

Zpět

Reklamy: